ARTICLES (SCI)

YORU Y, KARAKOC TH, HEPBASLI A,
"Dynamic energy and exergy analyses of an industrial cogeneration system”,  
International Journal of Energy Research ,Published Online: Jun 8 2009,  March 2010,  Vol.34 (4) p. 345-356, DOI: 10.1002/er.1561, (Doktora Tezinden)

 

            Citations:

Title: Energy and exergy analysis of novel solar bi-ejector refrigeration system with injector
Author(s): Wang F, Shen SQSource: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH   Volume: 34   Issue: 9   Pages: 815-826   Published: JUL 2010
Times Cited: 0

YORU Y, KARAKOC TH, HEPBASLI A,
"
Exergy analysis of a cogeneration system through Artificial Neural Network (ANN) method", International Journal of Energy Research, 2009,  (Doktora Tezinden)
SÖĞÜT MZ, OKTAY Z, KARAKOÇ TH, YÖRÜ Y,
"Thermoeconomic analysis of farine mill in dry type cement production (Kuru tip çimento üretiminde farin değirmeninin termoekonomik analizi)", Journal of Thermal Science and Technology (Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi), 2010, Vol.30 (1), pp.59-72

ARTICLES (NON-SCI, MAGAZINES AND OTHER JOURNALS)

KINCAY O, AKBULUT U, YÖRÜ Y, AÇIKGÖZ Ö,

"Isıl Konforda Yeni Bir Yöntem, Duvardan Isıtma ve Soğutma Sistemleri", Tesisat Dergisi, Haziran 2010, 174, pp.90-96

YORU Y, KARAKOÇ TH, HEPBASLI A
"Gaz Türbinli Motorlarda Hava Filitresi Bakımının Ekserjetik Etkisinin Deneysel İncelenmesi", Mühendis ve Makine, Kasım 2009, Cilt 50, Sayı:598,  10-15 (Doktora Tezinden)

PROCEEDINGS AND OTHER PAPERS

 AKBULUT U, YORU Y, KINCAY O,

"Annual Investigation of  wall heating and cooling system"

YORU Y,

SANAN-1: Sanayi Bölgelerinin Enerji ve Ekserji Tüketimi Haritalarını Çıkaran Bir Yazılımın Geliştirilmesi ve Uygulanması

Esinkap 3. Arge Proje Pazarı, p.70,  10-11 May 2001, Eskişehir

YORU Y,

Kojen-TR1: Düşük ölçekli bir kojenerasyon sisteminin ülkemizde üretilen ekipmanlar ile üretilmesi ve geliştirilmesi

Esinkap 3. Arge Proje Pazarı, p.69, 10-11 May 2001, Eskişehir

YORU Y,

AtaCan T1: Kapsülü ve Sistemi – Boru İçinde Basınçlı Hava ile Taşıma

Esinkap 3. Arge Proje Pazarı, p.69, 10-11 May 2001, Eskişehir

YORU Y,

"Bilgisayar sistemlerinde soğutma teknolojileri ve geleceği" (Cooling technologies and future of computer technologies), Teskon 2011, İzmir

 

YORU Y, AKBULUT U, KINCAY O,

"The importance of wall (radiant) heating systems in buildings, "HUMBOLDT KOLLEG ISTANBUL: Türkiye ve Avrupa Birliğinin Enerji Sorunlarını Çözüm Yöntemlerinde Yerel Kaynakların ve Çevre Dostu Teknolojilerin Yeri ve Önemi", 21-24 Oktober 2010,  Yildiz Technical University, p.82

KINCAY O,  AKBULUT U, YORU Y, ACIKGOZ O, KARAKOC H,

"Investigation of the Usage of Ground Source Heat Pump System on Wall Heating", AIVC 2010, Seoul Korea, 26-28 Dec.

YORU Y, AKBULUT U, KINCAY O, KARAKOC TH,

"Dynamic exergy analysis of a real vertical ground source heat pump system (V-GSHP) by using Fast Artificial Neural Network Library (FANN)", 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), 27-30 June 2010, Pamukkale University, Denizli, Turkey, Abs.P: 131, Full Paper on CD

YORU Y, KARAKOC TH, SOGUT MZ,

Artificial Neural Network (ANN) Applications for the Mechanical Systems of Green Buildings Beyond 2010, World Academy of Science Engineering and Technology (WASET) ICIASE 2010 International Conference on Artificial Intelligence and Software Engineering, Singapore, August 25-27, 2010, Year 6: Issue:69, pp.1228-1232

YORU Y, KARAKOC TH, HEPBASLI A
"The environmental effect of spray dryers used in a cogeneration system",  GCGW 2008 Global conference on global warming,  s.175, 6-10 July 2008, (Doktora Tezinden)
YORU Y, KARAKOC TH, HEPBASLI A,TURGUT E T
"Energetic and exergetic analysis of building cogeneration systems",  Proceedings of  Energy Sustainability 2008, Jacksonville, Florida, USA, August 10-14, 2008
YORU Y, KARAKOC TH, HEPBASLI A,
“Application of Artificial Neural Network (ANN) method to exergetic analyses of gas turbines”, Int. Symp. on Heat Transfer in Gas Turbine Systems , Antalya, Turkey, 9-14 August 2009
YORU Y, KARAKOC TH, HEPBASLI A,
“Energy and Exergy Efficiencies of a real CHP integrated ceramic factory”, International Conference on Efficiency, Cost, Optimization Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, August 31 – September 3, 2009, Foz do Iguaçu, Paraná, Brazil
YORU Y, KARAKOC TH, HEPBASLI,
“Application of Artificial Neural Network (ANN) method to exergy analysis of thermodynamic systems”, The Eighth International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA 2009), Miami Beach Resort and Spa, Miami Beach, Florida, 33140, USA, 13-15 Dec. 2009
ERGÜR HS, YÖRÜ Y, ÜREYEN İ
"Pnömatik Taşımada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yollarının Araştırılması",  IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi, İzmir, s.115-132, 2005
YÖRÜ Y, KARAKOÇ TH, ENİS TT, HEPBAŞLI A
"Ortam Sıcaklığının Gaz Türbinlerinde Kompresör Ekserjisine Etkisi",
HaSeM'08 Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu, KAYSERİ, s.240-245, 15-16 Mayıs  2008 (Doktora Tezinden)
B.ARSLAN, T. H.KARAKOÇ, Y. YÖRÜ, Ö. ALTUNTAŞ,
“Uçak İklimlendirme Sistemleri ve İç Hava Kalitesi Üzerine Etkisi”, BTKS 2009, IV. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, Denizli, Türkiye, 22-25 Ekim 2009

REVIEWS

Review: Exergetic Analyses of the West Point Power Plant,  International Journal of Green Energy, IJEG_EEES_07, 2008
Review: Exergy analysis of direct expension solar asisted heat pumps using artificial neural networks, International Journal of Energy Research, ER-09-1152, 2008
Review: International Journal of Civil Aviation,  2009
Review: Triant Flouris, Change Management as a Road Map for and Safety Improvements in Aviation Operations. International Journal of Civil Aviation,  2009
Review: A Novel Improvement to Solar Enhanced -  Ocean Thermal Energy Conversion Power Plant for its Operation during low Sunshine hours, International Journal of Energy Research, ER-09-1152

POSTERS

YORU Y,
"Electro Mechanical Low Pressure Valve With  Flow Rate Regulation (Elektronik Kumandalı Debi Ayarlı Düşük Basınç Vanası )", 
Inno Venture 2007 Proje Pazarı , YÜT_FB_123, s.128, 13-14 Aralık 2007, EBİLTEM-TÜBİTAK,İZMİR
YORU Y,
"Morphing Mold Machine  (Şekil Değiştirebilen Kalıp Makinası)",
Inno Venture 2007 Proje Pazarı , EBİLTEM-TÜBİTAK,İZMİR, YÜT_FB_121  s.126, 13-14 Aralık 2007
YORU Y,
"Chainless Bicycle (Zincirsiz Bisiklet )",
Inno Venture 2007 Proje Pazarı , EBİLTEM-TÜBİTAK,İZMİR, YÜT_FB_122, s.127, 13-14 Aralık 2007
THESIS

YORU Y,

PhD. Thesis: Artificial Neural Network Application and Exergy Analysis of Cogeneration Systems (Kojenerasyon Sistemlerinde Yapay Sinir Ağları Uygulaması ve Ekserji Analizi) ,  Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Master of Science, Department of Mechanical Engineering, 2008,  Supervisors: H. Karakoc, A. Hepbasli

YORU Y,

Msc. Thesis: Investigation of flow fields ina rectangular channel flow (Dikdörtgen kesitli kanalda akış ipçiklerinin incelenmesi) Master of Science, Department of Mechanical Engineering, 2000, Supervisor: Z. Altac

AWARDS

YORU Y,
(30 TL) TÜBİTAK-BAYG Üniversite Öğrencileri İçin Araştırma Projeleri Destekleme Programı, "Genetic Algorithms ve Fuzzy Logic Bilgisayar Programlama Araştırması", 1996

YORU Y,

3rd Place (3000 TL award) , DUYAR VALVE INTERNATIONAL VALVE DESING COMPETITON, ISTANBUL

YORU Y,

Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (Yazar Sayısı:3, Yayın Tipi:B1, Olur No: 2010-566), 2010

YORU Y,

Tübitak  Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (Yazar Sayısı:4, Yayın Tipi:C1, Olur No: 2010-566), 2010